basım-ve-medya

BASIM, YAYIN VE MEDYA

Türkiye’de basım, yayın ve medya sektörü; marka yaratan, markanın değerini koruyan, ekonomiyi hareketlendiren ve dönüştüren, medyayı ve yaratıcı endüstrileri finanse eden ve önemli boyutta istihdam yaratan bir sektördür.  Türk dizi, film ve sinema sektörü bugün 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapmaktadır. Büyük çoğunluğu ithalata dayalı olan kâğıt çeşitlerinin ve kâğıt hammaddesi olan selülozun ülkemizde üretimi cazip yatırım alanlarındandır.

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Asya ve Kuzey Amerika bölgelerine yapılan 1 milyar ABD dolarını aşan ihracat sayesinde ekonominin kayda değer bir parçası haline gelmiştir.
Türkiye’nin yetenek havuzu; üniversitelerde giderek artan mühendislik ve BT bölümlerinin mezunlarıyla desteklenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü Türkiye tarafından öncelik verilen bir sektör olarak kabul edilirken, bu alandaki yatırımları teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır.

E-TİCARET

Türkiye’de hızlı bir gelişim gösteren e-ticaret sektörü hem tüketicilerin hem de işletmelerin artan kullanımına bağlı olarak giderek yaygınlaşmakta ve hacimce süratle büyümektedir. Türkiye’nin stratejik konumu, genç nüfusun yoğunluğu, dijital enstrümanlara erişim düzeyinin yüksekliği, güçlü lojistik ve tedarik altyapısı gibi önemli faktörler, Türkiye’nin e-ticarette güçlü bir biçimde yer almasına destek sağlamaktadır.

EĞİTİM

Genç nüfusun eğitimi ve büyüyen ekonominin yetenek ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan eğitim materyallerinin, derslik yatırımlarının, yazılımların, dijital içeriklerin, laboratuvar araçlarının ve ders teknolojilerin üretilmesi için yapılacak yatırımlar Türkiye için fırsatlar barındırmaktadır.
Türkiye’de dijital eğitim yayıncılığı, oyun tabanlı akademik ve endüstriyel eğitimler, akademik ve endüstriyel eğitim teknolojileri, mesleki eğitime yönelik ortaokul ve liseler, sektörde fırsatlar ve yatırım avantajları bulunan alanlardır.

ENERJİ VE ÇEVRE

Türkiye, her türlü enerji verimliliği yatırımları, enerji performans sözleşmeleri ile enerji tasarrufu yatırımları ve dijital enerji izleme sistemleriyle Enerji sektöründe cazip yatırım alanlarına sahiptir. Enerji sektöründe özellikle artan enerji maliyetleri ile fabrikalarda ve ticari binalarda enerji maliyetlerini düşürecek her türlü ekipman ve hizmette Türkiye büyük fırsatlara sahiptir. İş gücü maliyeti, TL/Dolar paritesi, enerji verimliliği potansiyeli ve artan enerji maliyetlerine yenilenebilir enerji çözümleri sektörde Türkiye’yi diğer ülkelere göre avantajlı kılmaktadır.

FİNANSAL YATIRIMLAR VE STARTUPLAR

Türkiye’nin süregelen reform süreci ve projeye özel teşviklerle desteklenen teknolojik imkânları, ülkede yıllar içinde gelişen bir start-up ekosisteminin oluşmasını sağlamıştır. Türkiye’deki start-up ekosistemi; fonlama tarafında melek yatırımcı ağlarından girişim sermayesi fonlarına, destek tarafında ise hızlandırıcı programlarından teknoparklara, mentorlara ve kamu kurumlarına kadar uzanan tüm temel paydaşları bünyesinde barındırmaktadır.​

finansal-yazılım-startuplar
gayrimenkul

GAYRİMENKUL, İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ

Avrupa’nın geleceği en parlak gayrimenkul pazarlarından biri olan Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesişim noktasındaki stratejik konumu ve 84 milyon nüfusuyla güçlü inşaat sektörünü, giderek büyüyen ticari ve sınai üretimiyle bir araya getirerek gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için harika fırsatlar sunmaktadır. Sektör uluslararası alanda da çok başarılı işler gerçekleştirmektedir.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Türkiye, elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, geniş tarım arazileri ve su kaynaklarının bolluğu ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Türkiye, bulunduğu ticari bölgede taze sebze ve meyve üretiminde lider ve belirleyici konumda yer almaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde Helal Gıda, Küçükbaş Hayvancılık, Arıcılık, Su Ürünleri, Tohum Yetiştiriciliği alanlarında Türkiye’nin yatırım avantajı bulunmaktadır. Ülke, sektördeki yatırımları desteklemek için potansiyel tarım ve gıda yatırımcılarına teşvikler sunmaktadır.

İŞ HİZMETLERİ

Türkiye’nin mühendislik ve mimarlık alanlarında danışmanlık, teknik test ve çağrı merkezleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan iş hizmeti kollarında önemli bir deneyimi bulunmaktadır. Ülke aynı zamanda denetim ve muhasebe, hukuk müşavirliği ve danışmanlık gibi bilgiye dayalı alanlarda da uzmanlığa sahiptir. 

KİMYA VE MADEN

Türkiye maden çeşitliliği açısından zengin bir ülkedir. Türkiye’nin jeolojik yapısından dolayı genel olarak maden rezervleri yoğun AR-GE ihtiyacı gerektirir. Bununla birlikte Jeolojik yapısından dolayı oluşan kaliteli zengin tenörlü madenler cevherleri dikkat çekmektedir.
Bor, Manyezit, Feldspat, Krom, Mermer gibi madenlerde Türkiye, Dünya’nın en kaliteli madenlerine sahiptir.

LOJİSTİK

Lojistik sektörü gerek transit imkanlar ve gerekse güncel dünyanın konjektürel durumlarından dolayı gelişime çok açıktır. Türkiye’nin üretim gücü, tedarik zincirinin dişlilerinin gücü kadardır. Bu vesile ile kritik ve stratejik bir sektördür.
Konteyner gemileri, RO-RO gemisi ve RORO gemi hattı, depolama gibi alanlar, Türkiye’nin yatırım avantajına sahip olduğu sektörlerdir.

TURİZM

Türkiye’de Turizm sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkeye gelen turist sayısı her geçen yıl rekor kırarak artmaktadır. Türkiye, geçmişten bu yana yapılan büyük altyapı yatırımları sayesinde en uğrak ve tatil yapılacak destinasyon konumundadır.
Denizleri ve koyları ile bir bütün olan Türkiye’de marina işletmeciliği, yat işletmeciliği, charter tekne kiralama alanları yatırım için cazibesini korumaktadır.

lojistik

MAKİNE

Makine sektörü altındaki yirmiye yakın alt sektör arasında tarım makineleri, inşaat ve maden makineleri, takım tezgahları ve metal işleme makinaları sektörlerinde gerek iç piyasa arzında gerekse ihracatta son dönemlerde ciddi yükselme devam etmektedir. Türkiye’nin genç, dinamik ve vasıflı iş gücü, rekabet açısından demografik olarak sektörü pozitif yönde desteklemektedir.

MOBİLYA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ

Mobilya ve dayanıklı tüketim malzemeleri sektöründe Türkiye, son yılların en önde gelen ara ve son kullanıcı mamulü üretimlerinin yoğunlaştığı cazip bir ülke haline gelmiştir. Ham madde konusunda ithalat kolaylıkları ve avantajları işleme tesisleri için ciddi avantaj sağlar hale gelmiştir. Her alanda olduğu gibi mobilya sektöründe de mobilya ihtisas sanayi bölgeleri hem yan sanayi hem tedarik zincirinin merkezileştirilmesi ve aynı zamanda ilgili teşviklerle sektörel kazanımlar sağlamıştır.
Türkiye sektörün toplam arz miktarında Dünya’da ilk 10’da yer almaktadır.

OTOMOTİV ve ULAŞIM ARAÇLARI

Uluslararası kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan, hatta bu standartların ötesine geçen günümüz Türkiye otomotiv endüstrisi, katma değerli üretim anlayışı sayesinde son derece etkin ve rekabetçi bir konumda bulunmaktadır. Türkiye, tedarik zinciri tarafında destekleyici bir ortam sunmaktadır ve çok sayıda küresel tedarikçiye ev sahipliği yapmaktadır.
Türkiye, ekonomisini küresel değer zinciriyle bütünleştirmede önemli bir itici güç olan otomotiv sektörünü dönüştürme taahhüdü ve ekonomik bir güç merkezi haline gelme vizyonu doğrultusunda, ülkenin sektörde uzun yıllara dayalı birikiminden aldığı güçle, yerli kaynaklarla geliştirdiği “doğuştan elektrikli” aracı tanıtmıştır. 

SAĞLIK

Sağlık sektörü ve ilgili endüstrilerin Türkiye’de stratejik öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu endüstrilerin sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu stratejik önem daha da iyi anlaşılmaktadır.
Sağlık endüstrisinde bulunan ilaç ve tıbbi cihaz alanları yatırım fırsatları açısından önemli görülmektedir.

SAVUNMA ve HAVACILIK

Türkiye’nin coğrafi konumu, dış politikadaki etkinliği ve Avrupa Birliği ambargolarından etkilenmemesi ülkenin satış ve pazar potansiyelini güçlü kılmaktadır. Türkiye’de gece görüş sistemleri, kimyasal patlayıcılar, barut üretimi, nitro selüloz üretimi, ağır silah mühimmatı üretimi, optik merceği üretimi, akıllı mühimmat üretimleri sektörün cazip yatırım alanlarıdır. Bu sektörlere yapılacak yatırımlar, yurt dışına ithal edilen malzeme ve hammaddelerin ilk kez yerli üretilmesi sebebiyle satış garantisi oluşturacaktır.

TEKSTİL

Tekstil sektörü Anadolu’daki şehirlere yerleştikçe yeni yatırım alanlarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. İllerin durumuna göre organik pamuk üretimi, geri dönüştürülebilen liflerden iplik ve kumaş üretimi, aksesuar ve yardımcı konfeksiyon malzemelerinin üretimi, makine, ekipman, yedek parça satış ve teknik bakım ofisleri yeni yatırım ihtiyaçlarına örnektir. Bu alanlarda Türkiye devleti yatırımcıya yönelik bir çok teşvik sağlamaktadır.
Ana pazarlara yakınlığı, üretim çeşitliliğine sahip olması, entegre çalışan sektörel yapısı, genç nüfusu ve yaşam maliyetlerinin sağladığı rekabet avantajı; Türkiye’yi tekstil sektöründe rakiplerinden ayrıştırmaktadır.