Stratejik Konum

Çok uluslu şirketler için küresel bağlantılar sunan ve farklı pazarlara açılma yolunda köprü görevi gören bölgesel bir merkezdir. Ve Tokyo’dan New York’a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve aynı gün erişim imkanı bulunmaktadır.

Güçlü Ekonomi

Türkiye, istikrarlı bir şekilde en yüksek büyüme oranı kaydeden ülkeler arasındadır. Türkiye’nin büyüme ivmesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.​

İç Pazar Büyüklüğü

Türkiye, iç piyasadaki büyüklüğüne ilaveten, serbest ticaret anlaşmalarının da yardımı ile bölgesel pazarlarda yaklaşık 1,3 milyar tüketiciye ulaşma imkânı sunmaktadır.

Genç ve Nitelikli İşgücü

Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık yarısı 32 yaşın altındaki genç, dinamik, iyi eğitimli ve yüksek kültürlü nüfustan oluşmaktadır. Türkiye, güçlü iş gücü piyasası ve canlı iç pazarın temellerini oluşturan genç, dinamik ve artan nüfusuyla fırsatlar sunmaktadır. 

Yatırım Ortamı

Türkiye yatırımcılara rekabet gücü yüksek yatırım koşulları sunarken tüm yatırımcılara eşit muamele ilkesiyle hakları koruma altındadır. Güçlü sanayisi ve hizmet sektörü ile Türkiye, 2022 yılı itibarıyla 78 binden fazla uluslararası sermayeli şirkete ev sahipliği yapmaktadır.

Ar-Ge

Türkiye’deki kapsamlı Ar-Ge teşvikleri, iyi eğitimli ve kalifiye işgücü, rekabetçi maliyet avantajları ve piyasada faaliyet gösteren birçok küresel şirket tarafından da desteklenmektedir. Tüm bu unsurların bir araya gelmesi, Türkiye’de dinamik bir ekosistem oluşmasını sağlamaktadır. 

Alt Yapı

Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapıya; son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımına; Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajına; iyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan aktarım mekanizmasına sahip olması; Türkiye’yi küresel ölçekte önemli bir hub haline getirmiştir.